El club

Entitat sense ànim de lucre fundada l’any 2016, registrada a Generalitat de Catalunya com club esportiu i donada d’alta a la Federació Catalana d’Automobilisme i a la Federació Catalana de Motociclisme.

Actual Junta

Oscar PÉREZ DE LARA BRUGUERAS
Joan Àngel ALPISTE LÓPEZ
Marc PLENS PAIROT
Núria OLIVER RIBA
Lluís BARRERA ARRUE
Jose Ignacio CAPO CARALT
Xavier MIQUEL TARRAGO
Elsa VALBUENA MIRO
Lluis RENAU PAGES